Palvelut

Asiakirjahallinnan suunnittelu ja kehittäminen

 • Tiedonohjaussuunnitelmat (TOS), e-arkistonmuodostussuunnitelmat (eAMS) ja arkistonmuodostussuunnitelmat (AMS)
 • Asiakirjahallinnan toimintaohjeet/Arkistosäännöt
 • Asiakirjahallinnan auditoinnit
 • Suosituksen JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot mukaiset metatietokartoitukset ja kuvaukset

Konsultointi ja koulutus tiedonhallintalain tiimoilta

 • Lain mukanaan tuomien muutostarpeiden kartoittaminen ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu

Tiedonohjausjärjestelmä-, dokumenttienhallinta- ja asianhallintajärjestelmäprojektien konsultointi

 • Markkinakartoitus
 • Vaatimusmäärittelyt
 • Kilpailutus
 • Käyttöönottoprojektien suunnittelu
 • Testaus

Tietosuoja-asetukseen liittyvät palvelut

 • Tietosuojan nykytilan kartoittaminen ja jatkotoimenpiteiden määrittely
 • Tietosuoja-asetukseen liittyvien asiakirjojen laatiminen yhteistyössä asiakkaan kanssa, muun muassa:
  • seloste käsittelytoimista
  • tietosuojapolitiikka
  • riskianalyysi
  • omavalvontasuunnitelma
  • vaikutustenarviointi
  • ohjeet henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
  • tietotilinpäätös

Paperiarkistojen seulonta- ja järjestämisprojektien suunnittelu

Koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen

Muut asiakirjahallintaan liittyvät palvelut sopimuksen mukaan


 

©2019 MetaManager - MMD Networks Oy