Helsingin kaupunki kilpailutti tiedonohjaushankkeensa konsultoinnin ja valitsi kesäkuussa 2014 konsultointipalveluiden tuottajaksi tmi MetaManagerin. Konsulttipalveluita on hankittu ajanjaksolle 1.9.2014–30.4.2015.
 
Isossa hankkeessa laaditaan tiedonohjaussuunnitelmat kaupungin 31 hallintokunnalle. Hanke on alkanut 1.9.2014. Hankkeen tavoitteena on, että kaupungin hallintokuntien tiedonohjaussuunnitelmat on laadittu vuoden 2016 loppuun mennessä. Hanketta johdetaan Helsingin kaupungin tietokeskukseen hallinnollisesti kuuluvasta kaupunginarkistosta käsin.
 
Tmi MetaManagerin tehtäviin kuuluu hankkeen eri osa-alueiden konsultointi projektinhallinnasta tiedonohjaussuunnitelmien laatimiseen sekä hallintokuntien henkilöstön kouluttaminen tiedonohjaussuunnitelmatyöhön.
 
Lisätietoja: arkistotoimen päällikkö Jussi Jääskeläinen, puh. 050-3721002 tai  projektipäällikkö Tuomas Riihivaara, puh. 040-3344761. 
 
©2019 MetaManager - MMD Networks Oy